Đồng Hành Việt - Đặt Trọn Niềm Tin!

Translate

Thông Tin Du Lịch

Thông Tin Phổ Biến

NỘI QUY CLB HƯỚNG DẪN ĐỒNG HÀNH VIỆT

CLB HƯỚNG DẪN ĐỒNG HÀNH VIỆT - TRAO TRỌN NIỀM TIN

NỘI QUY NĂM 2010

Các bạn xem kỹ Nội Quy của CLB Hướng Dẫn Đồng Hành Việt để đảm bảo thực hiện nghiêm túc
I/ NỘI QUY:
1/ Quy Định Sinh Hoạt:
Điều 1: - Tất cả các thành viên đều phải tham gia các buổi học đầy đủ, đúng giờ, lúc 18h30 thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hàng tuần, tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa của CLB, thành viên tới trể hoặc vắng mặt không lý do sẽ bị xử lý.
- Không được tự ý mang tài liệu của CLB ra cho người ngòai.
- Một tuần tự giác đóng tiền quỹ CLB là: 5.000đ/người/tuần.
Điều 2: - Các thành viên phải làm bài tập về nhà một cách nghiêm túc, chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của Ban Chủ Nhiệm. Mỗi buổi sinh hoạt Ban Chủ Nhiệm sẽ chỉ định 03 bạn thuyết trình trước CLB các đề tài.
Điều 3: Các thành viên mới sẽ có thời gian thử thách là 1 tháng. Trong 1 tháng phải hoàn thành tốt bài tập về nhà, không nghỉ sinh hoạt quá 3 lần trong 1 tháng..
Điều 4: Hàng tuần CLB sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa: tổ chức hoạt náo, trò chơi vận động hoặc tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa. Các thành viên phải tham gia.
2/ Quy Định Nhận và Đi Tour
Điều 1: - Khi nhận tour hoặc đi thực tập ở Công Ty Du Lịch hoặc của các Hướng Dẫn khác phải thông báo cho Mr Đạt biết trước khi nhận tour và từng cá nhân đó phải tự sắp lịch nhận tour. Trường hợp không đi được phải báo cho Ms Yến hoặc Mr Đạt biết để điều động.
- Không được tự ý nhận tour ở Cty Du Lịch cho bạn mà không hỏi ý kiến của Mr Đạt. - Nếu đi tour ½ ngày trở lên phải đóng vào quỹ của CLB: 5.000đ/ 1 tour.. Số tiền đó sẽ được sử dụng để tổ chức sinh nhật cho các thành viên và mua sách cho CLB. Quỹ của CLB do bạn Yến giữ.
- Khi Mr Đạt điều tour cho các thành viên phải nhận không được từ chối. Trường hợp bận việc phải báo.
- Các thành viên trước khi đi tour sẽ nhận phiếu nhận xét từ Ban Chủ Nhiệm và nộp lại cho nhóm trưởng khi kết thúc tour, CLB sẽ căn cứ trên phiếu để góp ý cho các thành viên trong CLB. Bạn nào quên ghi phiếu xác nhận sẽ bị xử lý theo quy định của CLB. Sau khi đi tour về các bạn phài làm báo cáo chi tiết về tour và các dịch vụ trên tour (xe, nhà hàng, khách sạn) và nộp lại cho chủ nhiệm sau khi kết thúc chuyến đi 02 ngày.
- Các thành viên trong CLB phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không ganh tị. khi đi tour phải phối hợp, hỗ trợ nhau. Tuyệt đối không nói chuyện riêng khi làm việc.
Điều 2: Khi đi tour nếu gặp nất cứ việc gì không giải quyết được phải thông báo cho nhóm trưởng hoặc các bạn có kinh nghiệm để có hướng giải quyết. Tuyệt đối không được hỏi người ngoài.
Các thành viên đi tour chính hoặc đi thực tập cho Cty Du Lịch mà không thông báo cho Mr Đạt sẽ bị kỹ luật.
Các thành viên phải giữ liên lạc thường xuyên với Mr Đạt và Ms Yến. Thành viên vi phạm những điều trên phải đóng tiền phạt 10.000đ/1 lần vi phạm, lần thứ 3 trong tháng sẽ phải viết kiểm điểm và có thể bị buộc ra khỏi Câu Lạc Bộ.
II/ QUẢNG BÁ CLB
- Các thành viên trong CLB khi đi tour phải luôn tự quảng bá CLB bằng các hình thức: gởi card cho điều hành hoặc giám đốc Công Ty để đẩy mạnh thương hiệu của CLB.
- Giới thiệu hoạt động của CLB cho các sinh viên đang học du lịch và mời họ tham gia CLB.
- Thường xuyên truy cập Webside: www.tourguidegroupdonghanhviet.blogspot.com của CLB để nắm các thông tin.
III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA CLB:
1/ Chủ nhiệm: Anh Dzoãn Tiến Đạt/0903976833 - 0957850255
2/ Nhóm trưởng kiêm thủ quỹ: Ms Yến/0906206911
Lưu Ý : Tất cả các thành viên trong CLB vi phạm các điều lệ: mang tài liệu của CLB cho người khác, đi thực tập, đi tour mà không thông báo, nói xấu về CLB, đố kỵ, gây chia rẽ nội bộ, không làm bài tập nghiêm túc 3 lần sẽ bị : cảnh cáo, kiểm điểm và vi phạm lần 3 sẽ buộc ra khỏi câu lạc bộ.
VI/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
CLB rất mong các thành viên tự giác trong quá trình tham gia CLB, xem kỹ điều lệ trước khi đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Các bạn rời khỏi CLB vì bất cứ lý do gì cũng phải giữ liên lạc với Câu Lạc Bộ.
Nội quy này được lập thành 1 bản, có hiệu lực từ ngày ký
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2010
Chủ Nhiệm
DZOÃN TIẾN ĐẠT


Đồng Hành Việt - Đặt Trọn Niềm Tin!

Du Lịch Miền Tây

Loading...

Du Lịch Vũng Tàu

Loading...

Du Lịch Bình Thuận

Loading...

Du Lịch Ninh Thuận

Loading...

Du Lịch Khánh Hòa

Loading...

Du Lịch Miền Trung

Loading...

Du Lịch Miền Bắc

Loading...